תקנון משלוחים – MEATOSMARKET Online

תקנון משלוחים:

 מיתוס חברה לניהול בע”מ ח.פ 514676535 אשר מעניקה שירותי משלוחים דרך השם והמותג מיתוס מרקט.

אנו מברכים אותך על שימושך בשירות הקניות המקוון שלנו באמצעות האתר www.meatos-market.co.il.

השירות מאפשר למשתמש להזמין מוצרי צריכה מהמעדנייה שלנו “מיתוס מרקט” אשר משתייכת לקבוצת מיתוס אנד קו המפעילה רשת מסעדות ובתי קפה.

 מדיניות משלוחים – כל שינוי במדיניות המשלוחים מעת לעת (לרבות גובה דמי משלוח וחלונות אספקה) יתבצע בפועל ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. שינויים אלה לא יחולו על הזמנות שנקלטו במערכת החברה לפני מועד השינוי.

אספקת משלוחים עד הבית – השירות שלנו ניתן באיזור ת”א וערי המרכז ואלה עשויים להתשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התראה מוקדמת. לבירורים בנושא אזורי חלוקה יש להעזר בדף המידע הקצר שהכנו עבורכם בשם משלוחים ואזורים . אספקת מוצרים תתבצע רק כאשר המען נכלל באחד מאזורי השירות ובתנאי שאין גורם אחר אשר מונע את האספקה.

זמני אספקה – מערך המשלוחים שלנו הינו מהיר ויעיל אשר מאפשר ביצוע הזמנה וקבלת משלוח עוד באותו היום, בחלונות אספקה של 4 שעות לפי בחירתכם עוד בתהליך ביצוע ההזמנה. לעיתים, עקב נסיבות שונות, תקלות או עומס ייתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה. במקרים כאלו אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו על מנת לספק את המוצרים בחלון האספקה הבא של אותו היום או במועד אחר וכל זאת בתיאום מראש מול הלקוח. זאת ועוד, יתכן כי חלונות אספקה מסויימים לי יהיה זמנים לביצוע משלוחים בשעת העומס.

 איסוף עצמי – הזמנות לאיסוף עצמי יתקבלו כל יום עד השעה 13:00בחלונות אספקה של שעתיים החל ממועד קליטת ההזמנה במערכת. הזמנה של מוצרים באיסוף עצמי כרוכה בתשלום דמי טיפול בהזמנה בנוסף למחירי המוצרים.

– הזמנה עד 250 ש”ח (לא כולל) 10 ש”ח דמי טיפול

– הזמנה מעל 250 ש”ח ללא חיוב דמי טיפול

יצירת קשר לקוחות – בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו חינם

בטלפון: 072-393-65-36

או במייל:

office@meatos-market.co.il

בימים א’-ה’ 08:00-22:00 ובימי שישי 08:00-15:00, בנוסף ניתן לפנות אלינו בעמוד הפייסבוק שלנו. אנא כתבו את הודעתכם בעברית או אנגלית כדי שנוכל להשיב לכם בהקדם.

ביצוע הזמנות באתר – הזמנה באתר תתאפשר במהלך כל שעות היממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת עקב פעולות תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעת החברה.

סירוב החברה לביצוע הזמנות – שירותי החברה אינם מהווים הצעה בלתי הדירה. קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישת מוצרים. קבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה, לכיסוי אזורי החלוקה הרלוונטיים ועוד לתנאי שימוש אלה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת למשתמש כלשהו את הזכות לבצע רכישות ו/או להפחית את כמות המוצרים שהוזמנו, וזאת ללא צורך במתן נימוקים או הצדקות כלשהם.

הסכמה לתנאי שימוש – אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש בשירותים שמציע האתר בעצם התחברותך ו/או שימוש בשירותים, כניסה גלישה ו/או ביצוע תשלומים דרכם הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים. לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה אשר זמינים בתקנון האתר בדף תקנון שימוש באתר  (להלן, ביחד – “התנאים”) אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושך בשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם איך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחוייב, באופן מידי, להימנע מכניסה, התחברות או מלעשות שימוש בשירותים והנך מתחייב להסיר ולמחוק את האתר מהמכשירים שברשותך, באופן מיידי.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן לזכר ונקבה כאחד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים הזמנות באתר לקרוא את תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של החברה.

 מועד תחילתו של העדכון ו/או השינוי יחולו בעת פרסומו של הנוסח המעודכן באתר וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום האמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים. שינויים מהותיים שיבוצעו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד שליחת ההודעה על כך מאת החברה באמצעות החלפת הקישור לתנאי השימוש בעמוד הבית באתר ו/או על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במרשמי החברה, כפי שנמסרה לחברה על ידך ו/או בכל דרך אחרת שתבחר על ידי החברה. במידה וידרשו שינויים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מיידי או כנדרש על פי הדין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

השירותים והגבלות חשובות:

תחילת השימוש בשירותי – כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל רשאים להצטרך לשירותים ולבצע הזמנות באתר, בכפוף לכך מסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

 למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מסיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולי דעתה הבלעדי של החברה וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

השימוש בשירותים נוח ופשוט – יש לבחור את המוצרים אותם אתה מעוניין לרכוש ולהעבירם לסל הקניות.

  מחירי המוצרים (כולל מע”מ) הנקובים בעת הקלדת ההזמנה, יחייבו את החברה ואת המשתמש המזמין. יחד עם זאת, רשאית החברה לשנות את המחירים מעת לעת. מחירי מבצע למינהם יחולו אך ורק בתקופת המבצע (נכון למועד אספקת המוצרים) ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבצעים יסתיימו בחלוף התקופה הנקובה או עם גמר המלאי, לפי הקודם מבינהם.

חיוב בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל (הערכת המחיר המקדמית בפלטפורמת ההזמנה לא תחייב את החברה).

 • עם מילוי “סל הקניות” ואישור התשלום, תופיע אסמכתא עם מספר ההזמנה ופרטי ההזמנה.
 • תשלום מבוצע דרך האתר
 • עם הזנת ההזמנה, ובכפוף לאישור תשלום מחברת האשראי, החברה תנתב את ההזמנה לנותן שירותים הנמצא בסמוך לכתובת היעד.

 מינימום הזמנה – ניתן להזמין משלוחים או איסוף עצמי בכל סכום, לפרטים נוספים בדבר אפשרויות איסוף עצמי ראו פרק “איסוף עצמי” בסעיף זה להלן. לפרטים נוספים בדבר שירות המשלוחים ראו סעיף 3 להלן.

 תכולת מוצרים –

היה וצויין לגבי מוצר כי הינו “חסר במלאי” לא יחוייב המשתמש בגין המוצר הנ”ל אלא אם כן סופק לו מוצר חלופי תוך יצירת קשר ועדכון הלקוח.

תכולת ו/או ההצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים באתר כפופים לשינויים בכל עת והחברה רשאית להוסיף ו/או להחליף ו/או להוציא איזה מהמוצרים המוצגים באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה.

מוצרים הנמכרים באתר אשר מעצם טבעם יש לבוחרם כמו פירות וירקות יבחר ע”י עובדי החברה ו/או מי מטעמה ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים וזאת תוך הבנה והקפדה על טיב ו/או טריות המוצרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין אותם מוצרים שיסופקו לו.

תמונות המוצרים הינם לצורכי המחשה בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה.

 אספקת המוצרים ליעד – כתובת היעד, מועד האספקה וטווח זמני האספקה יבחרו על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

המשלוח עם המוצרים שבחרת יגיע לכתובת היעד שהזנת במערכת. יתכן שתידרש להציג את פרטי ההזמנה ואת פרטייך לצרכי אימות, לכל הפחות במשלוח הראשון.

בהעדר מענה בכתובת היעד, יוחזרו המוצרים לחנות ומשלוח נוסף יהיה כרוך בדמי משלוח נוספים.

השארת המוצרים בסמוך לדלת (או באופן אחר שאינו מהווה קבלה אקטיבית) הנה באחריותך בלבד.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המשלוחים בחלונות אספקה של 4 שעות לבחירתכם. עקב הזמנות רבות, תקלות למינהן ו/או נסיבות אחרות, יתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה. במקרים אלה נעשה מאמצים רבים על מנת לספק את ההזמנה בשעה מאוחרת יותר, או במועד אחר בתיאום מול הלקוח. זאת ועוד, יתכן כי חלונות אספקה מסוימים לא יהיו זמינים לביצוע משלוחים בשעות עומס.

 

שינוי או ביטול הזמנות – שינוי או ביטול הזמנה יכול שיעשה לכל המאוחר עד שעתיים לפני מועד האספקה המתוכנן, וניתן לבצעם באמצעות מוקד התמיכה שלנו בטלפון : 072-393-65-36

  שימו לב: החברה שומרת על זכותה לגבות דמי ביטול הזמנה בסך 5% מסכום ההזמנה או 100 ש”ח (לפי הנמוך מבינהם) לפי שיקול דעתה הבלעדי (למשל, אך לא רק, במקרים בהם לוקטו המוצרים נשוא ההזמנה או נעשתה כל פעולה אחרת הקשורה בליקוט או בשילוח).

במקרה של ביטול הזמנה לאחר שיצאה כבר למשלוח, החברה שומרת על זכותה לגבות את דמי הביטול הנ”ל בתוספת עלות המשלוח כפי שנקבעה על ידי החברה.

החברה רשאית לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים של שימוש לא סביר באתר.

 יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצרים וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף לתנאי שימוש אלו.

השארת מוצרים מחוץ לדלת – שימו לב: בהזמנה ראשונה של לקוח לא תתאפשר השארתם המוצרים בסמוך לדלת המען לאספקה. הזמנות ראשונות תימסרנה לידי הלקוח באופן אישי בלבד.

בעת מילוי הפרטים הנדרשים, (למעט כאמור לעיל במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה) יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום דמי משלוח.

  יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל להעלות טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי החברה לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה. כאמור לעיל, ככל שזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.

החלפות, החזרים וזיכויים-

 לפניות בנושאים אלה ראו “פניות לקוחות” לעיל.

מוצרים פגומים– יש לפנות אל החברה לא יאוחר מארבעה (4) ימים ממועד האספקה, בצירוף קבלה/אישור הזמנה המעידה על הרכישה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הלקוח בעלות המוצר הפגום.

מוצרים תקינים שאינם לשביעות רצון הלקוח – היה ומוצר (או מוצר חלופי) אינו לשביעות רצון המזמין, והמזמין דיווח על כך בתוך 24 שעות ממועד האספקה, יזוכה המזמין במלוא מחיר המוצר שהוחזר עם החזרתו.

מוצרים פסידים – אם נתגלה במועד האספקה כי מוצר פסיד הנו פגום או מקולקל, יש לפנות לחברה מיד לאחר האספקה בצירוף קבלה/אישור הזמנה המעידה על הרכישה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליף את המוצר הפסיד או לזכות את הלקוח בעלותו.

החזרות והחלפות מוצרים יתואמו עם החברה בלבד. ככלל, מוצרים שאינם אטומים באריזתם המקורית לא יוחלפו.

תנאים כלליים נוספים – הגישה לאתר מוצעת בשלב זה ללא תשלום, והחברה שומרת את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש בהם בשיעורים ובמועדים כפי שתחליט החברה בכפוף לכל דין. יחד עם זאת, הנך אחראי עבור תשלומים לצדדים שלישיים, לרבות בגין שימוש באינטרנט, ברשת הסלולרית או עמלות סליקה שונות.

השירותים והתכנים ניתנים לך “כמות שהם” (“AS IS“), והשימוש בהם הינו באחריותך הבלעדית.

 שימוש באתר מאפשר הזמנת מוצרים, אך החברה אינה יצרן. לכן, אין לחברה כל אחריות לתוצאות השימוש במוצרים או לאיכותם.

הטבות ופרסומות (ככל שיופיעו בקשר עם מוצרים) אינן מהוות המלצה מצד החברה לרכישת מוצרים ספציפיים ולא מוצרים אחרים. לא יהיו למשתמש כל טענה נגד החברה בגין מצגים בהטבות או בפרסומות אלה.

לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר.

כתובתנו – הברזל 32, רמת החייל תל אביב

טלפון: 072-393-65-36

שעות פעילות –

יום א’-ה’ מעדנייה 08:00-20:00

יום א’-ה’ מסעדה 11:30-16:00

שישי מעדנייה ויריד אוכל מוכן 08:00-16:00

שבת-מוצ”ש סגור

במיתוס מרקט תמצאו מוצרי צריכה מגוונים: תבשילים לצהרי יום חול, אוכל מוכן וסלטים לשבת, קצבייה איכותית עם מגוון מוצרי בקר ועוף, נקניקים, ירקות, גבינות ושאר מוצרי בסיס.

ניתן להזמין באתר או בטלפון ולקבל משלוח עד הבית או באיסוף עצמי בכתובת שלנו

תוכלו לבצע הזמנה בימים א’-ו’ בעלות משלוח של 29-59 ש”ח בהתאם לכתובת

תל אביב (29 ש”ח) רמת גן (29 ש”ח) גבעתיים (29 ש”ח) פתח תקווה (49 ש”ח) ראשון לציון (59 ש”ח) באר יעקב (59 ש”ח) חולון (49 ש”ח) יהוד (49 ש”ח) קריית אונו (49 ש”ח) נס ציונה (59 ש”ח) רמלה (59 ש”ח) לוד (59 ש”ח) אזור (49 ש”ח) הרצליה (39 ש”ח) רמת השרון (39 ש”ח) הוד השרון (39 ש”ח) רעננה (49 ש”ח)

שירות משלוחים

 • משלוחים אוכל מוכן בימים א’-ה’:
  • א. הזמנות שיתקבלו עד השעה 11:00
   • קבלת המשלוח בין השעות 12:00-15:00
   • איסוף עצמי בין השעות 11:30-15:00
  • ב. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 11:00 יסופקו ביום למחרת בחלונות זמנים:
   09:00-12:00 , 15:00-18:00 , 18:00-21:00

 

 • מוצרי מעדנייה בימים א’-ה’:
  • א. הזמנות שיתקבלו עד השעה 15:00 יסופקו באותו היום עד השעה 21:00
  • ב. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 ועד השעה 20:00 יסופקו ביום שלמחרת בחלונות זמנים: 09:00-12:00 , 15:00-18:00 , 18:00-21:00.
  • ג. איסוף עצמי – ניתן להגיע לאסוף עד השעה 18:00

 

 • מוצרי מעדנייה ואוכל מוכן בימי שישי:
  • א. משלוחים –
   הזמנות יתקבלו עד יום חמישי בשעה 15:00, ויסופקו ביום שישי שלמחרת בחלונות זמנים: 09:00-12:00 , 12:00-15:00.
  • ב. איסוף עצמי –
   הזמנות יתקבלו עד יום חמישי בשעה 15:00, ניתן להגיע לאסוף עצמאית ביום שישי למחרת בין השעות 08:00-15:00